Bendigo Twilight 2 - Ironstone Hill

2018-10-27

ScoreScore
F
Craig FeuerherdtBG V32:04
32:04 (1)
32:04 (1)
Ben GoonanBG V32:30
32:30 (2)
32:30 (2)
Leisha MaggsBG V49:24
49:24 (8)
49:24 (8)
Andrew WallaceBG V50:26
50:26 (9)
50:26 (9)
Bob CameronBG V58:31
58:31 (13)
58:31 (13)
Charles BrownridgeBG V56:41
56:41 (12)
56:41 (12)
David NeylonBG V59:55
59:55 (14)
59:55 (14)
Katherine McMillanBG V54:41
54:41 (11)
54:41 (11)
Nigel McGuckianBG V37:00
37:00 (4)
37:00 (4)
Jenny BallBG V51:34
51:34 (10)
51:34 (10)
David JonesBG V56:41
56:41 (12)
56:41 (12)
David / Louca Nickolson82:20
82:20 (15)
82:20 (15)
Ebony NauntonBG V48:49
48:49 (7)
48:49 (7)
Ruby Everett45:51
45:51 (6)
45:51 (6)
Michael LoughanBG V34:28
34:28 (3)
34:28 (3)
Don CherryBG V39:38
39:38 (5)
39:38 (5)