Bendigo Twilight 1 - Rocky Rises

2018-10-20

ScoreScore
F
Ben GoonanBG V35:41
35:41 (1)
35:41 (1)
Michael LoughnanBG V47:53
47:53 (3)
47:53 (3)
Archie NeylonBG V50:34
50:34 (5)
50:34 (5)
Andrew WallaceBG V51:29
51:29 (6)
51:29 (6)
Charles BrownridgeBG V57:06
57:06 (9)
57:06 (9)
David NeylonBG V51:48
51:48 (7)
51:48 (7)
Nigel McGuckianBG V47:03
47:03 (2)
47:03 (2)
Jenny BallBG V49:05
49:05 (4)
49:05 (4)
Ruth WardBG V63:51
63:51 (11)
63:51 (11)
Dustin GilesBG V55:39
55:39 (8)
55:39 (8)
Luca NickolsonBG V60:04
60:04 (10)
60:04 (10)