Ian Johnson's 90th Birthday Micr-O on BlackJack Gully

2018-08-11

11
F
Jimmy CameronBG V24:27
24:27 (1)
24:27 (1)
Michael LoughnanBG V28:51
28:51 (2)
28:51 (2)
Leisha MaggsBG V30:40
30:40 (3)
30:40 (3)
Neil BarrBG V36:40
36:40 (4)
36:40 (4)
Steve BirdBG V36:49
36:49 (5)
36:49 (5)
Julie FlynnBG V37:24
37:24 (6)
37:24 (6)
David KnightBG V37:28
37:28 (7)
37:28 (7)
Andrew WallaceBG V37:28
37:28 (7)
37:28 (7)
Katherine McMillanBG V38:12
38:12 (8)
38:12 (8)
Colin WalkerBG V38:19
38:19 (9)
38:19 (9)
Aidan MayallBG V39:09
39:09 (10)
39:09 (10)
Terry DavidsonBG VDidNotFinish
63:19 (11)
63:19 (11)
22
F
Henry CameronBG V14:49
14:49 (1)
14:49 (1)
Reuben CameronBG V15:21
15:21 (2)
15:21 (2)
Darren EenjesBG V15:26
15:26 (3)
15:26 (3)
Bob CameronBG V19:00
19:00 (4)
19:00 (4)
Peter SearleBG V26:21
26:21 (5)
26:21 (5)
Rachel ChipmanBG V32:58
32:58 (6)
32:58 (6)
Mark HenneseyBG VMisPunch
-
-
33
F
Serryn EenjesBG V8:45
8:45 (1)
8:45 (1)
Dustan GilesBG V14:42
14:42 (2)
14:42 (2)
Ruth GoddardBG V15:46
15:46 (3)
15:46 (3)
Lawrie EdwardsBG V15:47
15:47 (4)
15:47 (4)
Peter GalvinBG V16:17
16:17 (5)
16:17 (5)
Charlotte OughBG V17:03
17:03 (6)
17:03 (6)
Raelee EenjesBG V19:28
19:28 (7)
19:28 (7)
Xavier OughBG V22:06
22:06 (8)
22:06 (8)
David GoddardBG V25:08
25:08 (9)
25:08 (9)
Nola JuniperBG V28:44
28:44 (10)
28:44 (10)
Sue DavidsonBG VDidNotFinish
-
-
44
F
James /Samara O'SullivanBG V10:50
10:50 (1)
10:50 (1)
Hayden SymesBG V19:53
19:53 (2)
19:53 (2)