PAS #4

2018-02-18

ScoreScore
F
Karena SpencerBG V22:11
22:11 (2)
22:11 (2)
Iain MacDonaldBG V22:38
22:38 (3)
22:38 (3)
Karena SpencerBG V22:59
22:59 (4)
22:59 (4)
Lachlan FeuerherdtBG V23:00
23:00 (5)
23:00 (5)
Tamara Cottingham BG V23:02
23:02 (6)
23:02 (6)
Serryn EenjesBG V23:49
23:49 (7)
23:49 (7)
Nicholas MartiniBG V24:39
24:39 (8)
24:39 (8)
David David LonsdaleBG V25:03
25:03 (9)
25:03 (9)
Aaron LamprellBG V25:11
25:11 (10)
25:11 (10)
Luke FeuerherdtBG V26:26
26:26 (12)
26:26 (12)
Craig GreenBG V27:02
27:02 (14)
27:02 (14)
Darren EenjesBG V27:13
27:13 (15)
27:13 (15)
Rebecca Pethybridge BG V27:33
27:33 (16)
27:33 (16)
Laura TerryBG V29:09
29:09 (17)
29:09 (17)
Chris JonesBG V29:29
29:29 (18)
29:29 (18)
Beth JonesBG V29:30
29:30 (19)
29:30 (19)
Kristy RobinsonBG V29:52
29:52 (20)
29:52 (20)
Brett RobinsonBG V30:13
30:13 (21)
30:13 (21)
Dean LakeyBG V31:58
31:58 (22)
31:58 (22)
Charmaine BravingtonBG V34:34
34:34 (23)
34:34 (23)
Leanne LakeyBG V34:35
34:35 (24)
34:35 (24)
Jessica FlaszaBG V34:38
34:38 (25)
34:38 (25)
Georgina GibbonsBG V35:03
35:03 (26)
35:03 (26)
Kate BombardieriBG V36:35
36:35 (28)
36:35 (28)
Carli EatonBG V36:59
36:59 (29)
36:59 (29)
Dave HBG V37:05
37:05 (30)
37:05 (30)
Claude BombardieriBG V38:04
38:04 (31)
38:04 (31)
Oscar TerryBG V38:05
38:05 (32)
38:05 (32)
Joshua FeuerherdtBG V40:05
40:05 (33)
40:05 (33)
Bec WelshBG V40:42
40:42 (34)
40:42 (34)
Angus McphersonBG V40:42
40:42 (34)
40:42 (34)
Ebony WhileyBG V41:11
41:11 (35)
41:11 (35)
Peter SearleBG V43:47
43:47 (37)
43:47 (37)
Beatrice LonsdaleBG V44:26
44:26 (38)
44:26 (38)
Lucy TerryBG V45:02
45:02 (39)
45:02 (39)
David CrippsBG V51:29
51:29 (46)
51:29 (46)
Leah CrippsBG V51:29
51:29 (46)
51:29 (46)
Andrea SmithBG V51:35
51:35 (47)
51:35 (47)
Runner 4BG V55:54
55:54 (48)
55:54 (48)
Isaac RichterBG V56:10
56:10 (49)
56:10 (49)
Lucy O'SheaBG V57:15
57:15 (50)
57:15 (50)
Erica OxladeBG V41:11
41:11 (35)
41:11 (35)
Riley BurnsBG V49:33
49:33 (41)
49:33 (41)
Jamie Pethybridge BG V50:28
50:28 (42)
50:28 (42)
Vincent Pethybridge BG V50:31
50:31 (43)
50:31 (43)
Matthew LakeyBG V51:09
51:09 (45)
51:09 (45)
Jen PollardBG V63:21
63:21 (51)
63:21 (51)
Joan CornerBG V49:03
49:03 (40)
49:03 (40)
Kath OSheaBG V50:32
50:32 (44)
50:32 (44)
Dianne SearleBG V25:17
25:17 (11)
25:17 (11)
Bridget SmithBG V35:49
35:49 (27)
35:49 (27)
Julie FlynnBG V17:14
17:14 (1)
17:14 (1)
Erica SlakhorstBG V26:38
26:38 (13)
26:38 (13)
Kate LamprellBG V42:25
42:25 (36)
42:25 (36)